کسب مدال برنز در المپیاد ریاضی توسط یک کودک مبتلا به فلج مغزی