کاردرمانی

کاردرمانی چیست؟

کار درمانی از جمله رشته‌های توانبخشی می باشد که امروزه در ایران نقش بسزایی در بازتوانی حرفه ای و فیزیکی افراد ناتوان خصوصاً حیطه کودکان یا همان کاردرمانی کودکان ایفا می کند

کاردرمانگر با استفاده ازتکنیکهای خلاقانه حرفه ای و آکادمیک بدنه اصلی تیم توانبخشی بسیاری از ضایعات نظیر فلج مغزی سکته مغزی و غیره را تشکیل می‌دهند

کاردرمانی جسمی یکی از زیر شاخه های کاردرمانی است که اهم فعالیت آن در زمینه بیماریهای ذیل میباشد:

 • فلج مغزی

 • تاخیر رشدی

 • اختلالات هماهنگی حرکتی

 • مشکلات درکی حرکتی

 • ضربه مغزی

 • فلج ارب

 • فلج بلز

 • صافی کف پا

 • هیدروسفالی

 • تورتیکولی

 • هیپوتونی

 • دیستروفی عضلانی

 • نوروپاتی

 • خام حرکتی یا کلامزی

پیشگامان این رشته معتقدند که با استفاده همزمان از عضلات و ذهن در فعالیت ها، سلامت و تمرینات و حتی کار می توان سلامتی افراد را تحت تاثیر قرارداد. هدف کار درمانی به طور کلی جلوگیری از پیشرفت بیماری و بازگرداندن توانایی های از دست رفته تا حد امکان، جهت بازگشت بیمار به زندگی و سطح فعالیت قبلی استند.

کاردرمانی یکی از زیر شاخه های توان بخشی است که شامل ارزیابی و درمان به جهت ایجاد, بهبود و یا حفظ مهارت های روزمره زندگی افراد مبتلا به اختلالات جسمانی , ذهنی و یا شناختی است.

.کاردرمانی اکنون در ایران در دو زمینه جسمی و ذهنی فعال است ، در این بخش به کاردرمانی جسمی می پردازیم اگر اطلاعات بیشتری در زمینه کاردرمانی ذهنی نیاز دارید به صفحه کادرمانی ذهنی مراجعه نمایید